مسئله مکان‌یابی و تخصیص هاب با قابلیت حمل‌ونقل مستقیم با درنظرگرفتن تراکم و دیرکرد در هاب

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری، مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.22059/imj.2023.91933

چکیده

هدف: این مقاله به‌دنبال یافتن تعداد بهینه هاب‌ها و مکان‌یابی آن‌هاست؛ به‌طوری که بتواند زمان آماده‌سازی و تراکم در ها‌ب‌ها و هزینه‌ها را در حداقل مقدار خود نگه دارد. همچنین این مطالعه زمان دیرکرد را برای شرایطی در نظر می‌گیرد که نیاز مشتری در زمان تعیین‌شده پاسخ داده نشود که می‌تواند به واقعی‌تر شدن شرایط مسئله کمک کند. از آنجایی که افزایش تراکم، باعث می‌شود که کالاها دیر به‌دست متقاضی برسد، در این مقاله برای اولین‌بار، زمان دیرکرد و تراکم با هم، برای مسئله بهینه‌سازی هاب‌های چندگانه با حمل‌ونقل مستقیم حل شده و نتایج آن با تخصیص تکی و چندگانه مقایسه شده است.
روش: این مقاله با استفاده از مدل ریاضی، به حل مسئله بهینه‌سازی مکان‌یابی و تخصیص هاب‌ می‌پردازد. نرم‌افزار گمز برای یافتن تعداد بهینه هاب‌ها و نیز مکان‌یابی به‌کار گرفته شده است. همچنین، از روش لکسیکوگراف برای تبدیل توابع هدف به یک تابع هدف استفاده شده است.
یافته‌ها: این مدل روی داده‌های پُست استرالیا، برای سه مدل‌ تخصیص آزمون شد. سه حالت تخصیص با یکدیگر از نظر هزینه و زمان مقایسه شدند. به‌علاوه، مدل پیشنهادی این پژوهش توانست مسئله را برای 100 گره در هر سه مدل تخصیص به‌طور دقیق حل کند. همچنین تعداد هاب‌ها با توجه به ظرفیت و تراکم هاب‌ها و زمان دیرکرد مشخص شد.
نتیجه‌گیری:  نتایج حاکی از آن است که استفاده از مدل تخصیص چندگانه با حمل‌ونقل مستقیم، قادر است هزینه‌های کل حمل‌ونقل و زمان آماده‌سازی را کاهش دهد و بیشترین هزینه‌ و زمان حمل‌ونقل را تخصیص تکی تحمیل می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The problem of locating and assigning a hub with direct transport capability, considering congestion and delay in the hub

نویسندگان [English]

  • Pardis Roozkhosh 1
  • Nasser Motahari 2
1 PhD student, Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor, Department of Industrial Management, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.