فرا‌روشی بر تحقیقات انجام شده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: : به عقیده بسیاری از صاحب‌نظران، ضعف روش‌شناسی یکی از نقاط ضعف پایان‎نامه‎های کارشناسی ارشد و دکتری در کشور می‎باشد. نوعی از مطالعات جامع که به بررسی و مقایسه ابعاد روش‌شناسی پژوهش‌های قبلی می‌پردازد، مطالعه فرا‌روش می‌باشد. هدف از این پژوهش شناسایی و ارزیابی وضعیت مولفه‌های روش‌شناسی پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته مدیریت صنعتی دانشگاه شیراز طی سال‌های 1370 تا 1398 می‌باشد.
روش: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی است که با استفاده از فراروش به بررسی پایان‎نامه‎های رشته مدیریت صنعتی می‌پردازد. جهت تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار اکسل و هم‌رخدادی کلیدواژگان از نرم‌افزار  VOSviewerاستفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده­ها نشان می­دهد که 89­ درصد پایان­نامه­ها از نوع تحقیقات کاربردی و بیشترین ابزار مورد استفاده پژوهشگران، پرسشنامه (31­ درصد) بوده است. علاوه بر این نتایج حاکی از غلبه روش­های کمی (79­درصد)، پارادایم اثباتی (80­درصد) و راهبرد پیمایشی (57­درصد)، روش­های آزمون آماری (30درصد) در تجزیه­و­تحلیل یافته­ها در تحقیقات مدیریت صنعتی می‎باشد. در نهایت با استخراج 713 کلید واژه منحصر به فرد، 56 واژه حداقل 5 بار تکرار شده­اند که شامل تحقیقات کاربردی، توصیفی، کمی، اثباتی، کتابخانه­ای و میدانی،  پیمایشی، اسناد و مدارک و پرسشنامه می­باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش می‌تواند به شناخت از وضعیت گذشته منجر شده و با ارائه تصویری از گرایشات در انتخاب روش‌های مورد استفاده در پایان‌نامه‌ها، خلاء‎های موجود را شناسایی کرده و برای برنامه‌ریزی آموزشی و پژوهشی آتی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta- Method of the Researches on Master's and PhD Theses in the field of Industrial Management, Shiraz University

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbasi 1
  • Sahar Sharifian Jazi 2
1 Associate Prof., Department of Business Administration, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Industrial Management Production Orientation, Faculty of Management, Economics and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: According to many experts, methodological weakness is one of the
weaknesses of master and doctoral dissertations in Iran. A meta-methodological study is
a kind of comprehensive study that examines and compares the methodological aspects of
previous researches. Accordingly, the purpose of this study is to identify and evaluate the
status of the methodological components of master and doctoral dissertations in the field
of industrial management at Shiraz University from 1991 to 2019.
Methods: This research is a descriptive and analytical type that used Meta-method to
review the dissertations in the field of industrial management. VOS viewer software is
used to analyze data from Excel software and keyword co-event.
Results: The results of the data analysis showed that 89% of the dissertations were
applied research t and the most used tool of the researchers was questionnaire (31%). In
addition, the results indicated the dominance of quantitative methods (79%), positivism
paradigm (80%) and survey strategy (57%) and Statistical test methods (30%) in the
analysis of findings in industrial management researches. Finally, by extracting 713
unique keywords, 56 words were repeated at least 5 times, including applied research,
descriptive, quantitative, positivism, library and field research, survey, documentation
and questionnaire.
Conclusion: The results of this study can lead to understanding the past situation and by
presenting a picture of trends in the selection of methods used in dissertations, identify
the existing gaps and be used for future educational and research planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientometrics
  • methodology
  • meta-study
  • meta-method
  • co-event
اسدالهی­بنه­کاغی، اکرم (1389). بررسی وضعیت روش­شناسی تحقیق در پایان­نامه­های دانشجویان علوم ارتباطات، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، تهران
برایرپور، رباب (1389). بررسی تحلیل انتشارات علمی تولید شده در حوزه­های کتاب­سنجی، علم اطلاع­سنجی در پایگاه Dialog به منظور یافتن تمایزات و تشابهات بین این سه حوزه و مرزبندی آن­ها در ارزیابی تولیدات علمی، پایان‎نامه کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز
پاپازاده، مریم (1392). تحلیل محتوای پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری رشته تاریخ و فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه شهید چمران از نظر کاربست مولفه­های تفکر انتقادی پیتر فسیونه، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی گروه علوم تربیتی
خان­دیزجی، امیر­حسین (1390). موضوعات و روش­های پایان­نامه­های جامعه­شناسی و رابطه آن­ها: رویکرد انتقادی، پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده علوم اجتماعی، تهران
رضاخانی مقدم، حامد، شجاعی زاده، داوود، نبی­اللهی، عبدالاحد و معز، سهیلا (1390). تحلیل محتوای پایان‎نامه­های آموزش بهداشت دانشگاه­های علوم پزشکی تهران، تربیت مدرس و علوم پزشکی ایران در سال­های 1349-1389، مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (پیاورد سلامت)، 5(1)، 80-90.
رنجبری صوفیان، وجیهه (1396). تحلیل محتوای موضوعی و روش­شناختی پایان­نامه­ها و رساله­هاس تحصیلات تکمیلی رشته علوم تربیتی دانشگاه تبریز در فاصله سال­های 1376- 1395، پایان­نامه کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی
سیدین، مهرداد و باب­الحوایجی، فهیمه (1388). تحلیل محتوای پایان­نامه­های کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای تهران شمال، علوم تحقیقات تهران، علوم تحقیقات اهواز و همدان در سال­های 1372- 1386، مجله پیام کتابخانه، 15(1)، 95- 121
صفائی، بهزاد (1397). کاوش ادراکی و بهبود فرایند اشاعه فناوری نرم تجاری در صنعت نفت ایران، رساله دکتری مدیریت سیستم، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه شیراز
صیفوری، سهیلا (1392). بررسی پژوهش­های انجام شده در حوزه یادگیری الکترونیکی از منظر موضوعی و روش­شناسی پژوهش از سال 1380 تاکنون در ایران، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علوم تربیتی گرایش برنامه­ریزی درسی، دانشگاه بوعلی سینا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه آموزشی علوم تربیتی
عزیزی، شهریار و فرهیخته، فاطمه (1392). تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان­نامه­های بازاریابی در دانشگاه‎های منتخب تهران، مجله مدیریت بازرگانی، 5 (3)، 105-124.
علیجانی، رحیم (1395). مطالعه مقایسه­ای روش­های علم­سنجی پژوهش­های داخلی و خارجی و ارایه مدلی برای مطالعات سنجشی، رساله دکتری رشته علم اطلاعات و دانش­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناس مشهد، دانشگاه پیام­نور
فردوسی، شهرام، ملایی، فاطمه، حاجی­پور، بهمن و بابایی فرج­آباد، مهدیه (1398). فراروش پژوهش­های بازاریابی در ایران: بررسی نزدیک­بینی در روش­ها، مجله پژوهش­های مدیریت در ایران، 23 (2)
قاسمی، حمید (1392). تحلیل محتوای پایان­نامه­ها و رساله­های رشته تربیت بدنی دانشگاه پیام­نور بر اساس روش‎شناسی تحقیق، رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی، 1 (3)، 65- 74
کشمیری، هادی، پیوسته­گر، یعقوب و کریمی، محمد­قاسم (1395). ارائه الگوی روش تحقیق ترکیبی در شهرسازی، مطالعات محیطی هفت­حصار، 18 (5)، 52-31.
کلانتری، رضا، معینی، علی، صفری، حسین و عرب­سرخی، ابوذر (1399). ارائه چارچوب مفهومی، برای سنجش عملکرد زنجیره تامین خدمات امنیت اطلاعات مبتنی بر رویکرد فراترکیب و روش دلفی فازی، فصلنامه مدیریت صنعتی، 12 (1)، 46-25
گل­پاش، حلیمه (1394). تحلیل محتوای عنوان و نوع روش پژوهش پایان­نامه­های تحصیلات تکمیلی علم اطلاعات و دانش‎شناسی دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران در سال­های 1388-1393، دانشگاه بیرجند، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی
محقر، علی، انصاری، منوچهر، صادقی­مقدم، محمدرضا و میرکاظمی­موعود، محمد (1397). فرا ترکیب روش­های مدل­سازی سیستم های پیچیده فنی  اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه- روش شناسی چندگانه، فصلنامه مدیریت صنعتی، 10 (2)، 278-247
محمدنژاد شورکایی، مجتبی، جشنی آرانی، مجتبی و یزدانی، حمیدرضا (1390). فرا‌روش تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر رضایت مشتری: تحلیل اسنادی پایان­نامه­های کارشناسی ارشد و دکتری دانشگاه‎های دولتی تهران، چشم­اندازمدیریتبازرگانی، 39 (6)، 141- 164.
محمدی­فر، جبرئیل ( 1397). تحلیل محتوای موضوعی و روش­شناسی پایان­نامه­ها و رساله­های تحصیلات تکمیلی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه تبریز از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1396، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی
 
References
Alijani, Rahim (2016). Comparative study of scientometric methods of Internal and external research and presenting a model for evaluative studies, PhD thesis in Information Science and Science, Mashhad Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payame Noor University. (in Persian)
Asadollahi Baneh Kaghi, Akram (2010). A Survey of Research Methodology in Communication Sciences Students' Theses, Master of Social Communication Theses, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Social Sciences, Tehran. (in Persian)
Azizi, Shahriar and Farhikhteh, Fatemeh (2013). Content analysis, correspondence and meta-method of marketing dissertations in selected universities of Tehran, Journal of Business Management, 5 (3), 105-124. (in Persian)
Briarpour, Rabab (2010). Analysis of scientific publications produced in the fields of bibliometrics, information science in the Dialog database in order to find differences and similarities between these three fields and their demarcation in the evaluation of scientific productions, Master Thesis in Library and Information Science Faculty of Educational Sciences and Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz. (in Persian)
Demirok, M.S., Baglama, B., & Besgul, M. (2015). A Content Analysis of the Studies in Special Education Area, 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015)
Edwards, M., Davies, M., & Edwards, A. (2009). What are the external influences on information exchange and shared decision-making in healthcare consultations: a meta-synthesis of the literature. Patient education and counseling, 75(1), 37–52.
 European Journal of Operational Research, DOI: 10.1016/j.ejor.2015.04.002
Ferdowsi, Shahram, Mollai, Fatemeh, Hajipour, Bahman and Babaei Farajabad, Mahdieh (2010). Meta-method of marketing research in Iran: a myopia study of methods, Journal of Management Research in Iran, 23 (2). (in Persian)
Ghasemi, Hamid (2013). Content analysis of dissertations and dissertations in the field of physical education of Payame Noor University based on research methodology, new approaches in sports management, 1 (3), 74-65. (in Persian)
Golpash, Halimeh (2015). Content analysis of the title and type of research method of postgraduate theses of information science and knowledge of universities affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology of Iran in 2014-2015, Birjand University, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (in Persian)
Gustafson, D & Woodworth, C. (2014). Methodological and ethical issues in research using social media: a metamethod of Human Papillomavirus vaccine studies, Medical Research Methodology, 14 (127)
Ingstrup, M. (2015). A meta-method analysis of qualitative research examining positive youth development through sport, Journal of Exercise, Movement, and Sport (JEMS)
Kalantari, Reza, Moeini, Ali, Safari, Hussein and Arab Sorkhi, Abuzar (2020). Providing a Conceptual Framework for Measuring the Performance of Information Security Services Supply Chain Based on the Meta Synthesis Approach and Fuzzy Delphi Method, Industrial Management Quarterly, 12 (1), 46-25. (in Persian)
Kashmiri, Hadi, Peyvastehgar, Yaqub and Karimi, Mohammad Ghasem (2016). Presenting a model of combined research method in urban planning, Haft Hesar Environmental Studies, 18 (5), 52-31. (in Persian)
Kaushik, V., & Walsh, C.A. (2019). Pragmatism as a Research Paradigm and Its Implications for SocialWork Research, Social Sciences, 8(255), 1-17
Khan Dizaji, Amir Hussein (2011). Topics and Methods of Sociology Theses and Their Relationship: Critical Approach, Master Thesis in Sociology, Allameh Tabatabaei University, Faculty of Social Sciences, Tehran. (in Persian)
 Mingers, J., & Leydesdorff, L. (2015).  A Review of Theory and Practice in Scientometrics,
Mohagher, Ali, Ansari, Manouchehr, Sadeghi Moghadam, Mohammad Reza and Mirkazemi Mood, Mohammad (2018). A Meta Synthesis of the Modeling Methods of Complex Socio-technical Systems with a Multi Paradigm-multi Methodology Approach, Quarterly Journal of Industrial Management, 10 (2), 278-247. (in Persian)
Mohammadifar, Jibril (2018). Thematic content analysis and methodology of theses and dissertations of postgraduate studies in Mechanical Engineering, University of Tabriz from the beginning of 2011 to the end of 1396, Master Thesis in Information Science and Science, University of Tabriz, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (in Persian)
Mohammadnejad Shourkaei, Mojtaba, Jashni Arani, Mojtaba and Yazdani, Hamidreza (2011). Meta-method of Research in the Field of Factors Affecting Customer Satisfaction: Document Analysis of Master's and Doctoral Theses of Tehran State Universities, Business Management Perspective, 39 (6), 141-164. (in Persian)
Papazadeh, Maryam (2013). Content analysis of master's and doctoral dissertations in the field of history and philosophy of education of Shahid Chamran University in terms of application of critical thinking components Peter Fasione, Shahid Chamran University of Ahvaz, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Department of Educational Sciences. (in Persian)
Paterson, B., Thorne, S.E., Canam, C., & Jillings, C. (2001). Meta-study of Qualitative Health Research: A Practical Guide to Meta-analysis and Meta-synthesis, Emerald Group Publishing Limited
Pham, L. (2018). A Review of key paradigms: positivism, interpretivism and critical inquiry, School of Education, Med Progrom, DOI: 10.13140/RG.2.2.13995.54569
Ranjbari Sufian, Vajihe (2017). Thematic and methodological content analysis of dissertations and dissertations on postgraduate studies in the field of educational sciences, University of Tabriz, 1997-2016, Master Thesis in Information Science and Science, University of Tabriz, Faculty of Educational Sciences and Psychology. (in Persian)
Rezakhani Moghadam, Hamed, Shojaeizadeh, Davood, Nabiullah, Abdul Ahad and Moez, Soheila (2011). Content Analysis of Health Education Theses of Tehran University of Medical Sciences, Tarbiat Modares and Iran Medical Sciences in 2010-2011, Journal of Paramedical School of Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 5 (1), 80-90. (in Persian)
Safaei, Behzad (2018). Perceptual Exploration and Improvement of Soft Business Technology Dissemination Process in Iranian Oil Industry, PhD Thesis in System Management, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University. (in Persian)
Seifuri, Soheila (2013). A Study of Research in the Field of E-Learning from a Thematic Perspective and Research Methodology since 2001 in Iran, M.Sc. Thesis in Educational Planning, Bu Ali Sina University, Faculty of Literature and Humanities, Department Educational Sciences. (in Persian)
Seyedin, Mehrdad and Babalavaeji, Fahimeh (2009). Content Analysis of Master Thesis in Library and Information Science, Islamic Azad University, North Tehran Branches, Tehran Research Sciences, Ahvaz and Hamedan Research Sciences in 1993-2007, Payam Library Magazine, 15 (1), 121-95. (in Persian)
Zhao, S. (1991). Metatheory, Metamethod, Meta-Data-Analysis: What, Why, and How?, Sociological Perspectives, 34(3)
Zhong, B., Wua, H., Li, H., Sepasgozar, S., Luo, H., & He, L. (2019). A scientometric analysis and critical review of construction related ontology research, Automation in Construction, 101, 17–31