برآورد کارایی مؤلفه‌ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات: رویکرد مدل ابرکارایی با محدودیت‌های وزنی

نویسندگان

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

محدود بودن منابع مالی و امکانات بانک‎ها، به‎خصوص در کشورهای در حال توسعه همانند ایران نیاز به برنامه‎ریزی برای افزایش کارایی و بهره‎وری بانک‎ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. لازمه‎ی این افزایش کارایی، سنجش عملکرد و شناخت قوت و ضعف‎ شعب بانکی است. مقاله‎ی حاضر با استفاده از ترکیبی از روش‎های مهم همچون مدل روش ناپارامتریک DEA اصلاح شده و روش AHP به محاسبه‎ی کارایی مؤلفه‌ای شعب بانک مسکن در تجهیز منابع و مصارف می‎پردازد. در این باره نتایج اجرای مدل‌های طرف منابع و مصارف، شعب کارا و ناکارای بانک مسکن را در زمینه تجهیز منابع و تخصیص تسهیلات مشخص نموده و زمینه لازم جهت ارایه رویکرد فعالیتی شعب این بانک را با تأکید بر تجهیز منابع یا تخصیص تسهیلات، فراهم آورده است.

عنوان مقاله [English]

The Investigation of Dimensional Efficiency for Branches of Maskan Bank in Resources Collection and Facilities Allocation: Approach of Super Efficiency Model with Weight Restrictions

نویسندگان [English]

  • Abdolrasoul Ghasemi
  • Esfandiar Jahangard
چکیده [English]

The Investigation of Dimensional Efficiency for Branches of Maskan Bank in Resources Collection and Facilities Allocation: Approach of Super Efficiency Model with Weight Restrictions.
The scarcity of financial resources of banks, especially in developing countries like as Iran, leads to planning for improving efficiency and productivity. Improving efficiency needs to performance measurement and recognize of strength and weakness of bank branches. This paper has been used DEA and AHP models for investigating of dimensional efficiency of bank branches in resources collection and resources allocation. In this paper efficient and non efficient branches are determined and finally some recommendations are presented.