استفاده از مدل‌های فازی در سیستم‌های سفارش‌دهی کنترل موجودی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله برای محاسبه‌ی نقاط بهینه سفارش‌دهی در سیستم‌های کنترل موجودی و به‎طور خاص برای سیستم‌های سفارش‌دهی مرور دائم (r,Q) روشی با استفاده از منطق فازی ارایه شده است که به‌طور مشابه برای دیگر روش‌های سفارش‏دهی نیز می‌تواند استفاده شود. از آنجا که در مدل‌های سفارش‏دهی نمی‌توانیم به‌طور دقیق پارامترهایی مثل هزینه را پیش‌بینی نماییم، با ابهام رو به‌رو خواهیم بود. در چنین حالتی استفاده از مقادیر دقیق موجب ایجاد اشتباه در تصمیم‎گیری می‌شود. از طرفی استفاده از روش‌های آماری نیز برای پارامتر های مبهمی چون هزینه معقول به‌نظر نمی‌رسد. به‌همین منظور در این مقاله راهکاری برای استفاده از اعداد فازی در تصمیم‌گیری‌های مربوط به کنترل موجودی سیستم‌های سفارش‏دهی ارایه شده است. برای فازی‎سازی از اعداد فازی ذوزنقه‌ای استفاده شده است. در غیر فازی کردن اعداد فازی نهایی نیز از روش فاصله‌ی علامت‌دار استفاده شده و در نهایت مثالی عددی برای شرح مدل آورده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Using the Fuzzy Models for Ordering System in Inventory Control

نویسندگان [English]

  • Hassan Farsijani 1
  • Mohammad Reza Abdoos 2
چکیده [English]

This paper submitting the computation of optimize point of ordering in inventory control systems and particularly for continuous review of ordering system (r,Q) by fuzzy logic method which similarly can be used for other ordering systems. Since in the ordering models we cannot forecast the parameters like cost exactly, we have ambiguity. In this case using precise parameters may cause wrong decision making. In other hand using the statistical methods for parameters like cost is not proper. Therefore in this paper we have provided a method for using fuzzy numbers in the decision making about the ordering systems. For fuzzification we have used trapezoidal fuzzy number and for defuzzification we have used signed distance method. Finally there has been presented a numerical example in order to explain the given model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • fuzzy model
  • Ordering systems
  • Signed distance method.
  • Trapezoidal fuzzy number