مکان‎یابی تسهیلات صنعتی خودروسازی گروه بهمن با استفاده از روش Fuzzy TOPSIS و ZOLP

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناسی‎ارشد مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ایران

چکیده

در این مقاله برای حل مسئله جایابی یا انتخاب محل بهینه برای تسهیلات و ایستگاه‎های تولیدی شرکت‎های تابعه مجموعه صنعتی گروه بهمن از تلفیق دو مدل Fuzzy TOPSIS و برنامه‎ریزی خطی عد صحیح صفر‎ و یک استفاده شده است. عوامل، معیارها و محدودیت‎های شناسایی شده در این مدل به دو دسته عوامل ذهنی و محدودیت‎های عینی تفکیک شده است. گزینه‎های مسئله از میان نقاط موجود و قابل استفاده در فضاهای گروه بهمن انتخاب و لیست شده‎اند. عوامل دسته اول (معیارهای ذهنی) از طریق پژوهش میدانی و نظرسنجی از کارشناسان و مسئولان ذی‎ربط به‎وسیله‎ی نظر سنجی استخراج شده و در قالب اعداد فازی مثلثی در مدلTOPSIS استفاده شده‎اند. 10 گزینه مکان انتخاب شده در مطالعه‎ی میدانی از این طریق رتبه‎بندی شده‌اند. سپس مقادیر ضرایب نزدیکی و ضرایب تغییر هر گزینه به راه‌حل ایده‌آل در دو تابع هدف با حالت بیشینه‌سازی و کمینه‌سازی یک مدل برنامه‌ریزی صفر و یک استفاده شده‌اند و محدودیت‌های دسته دوم (عینی) در قالب محدودیت‌های مدل گفته شده گنجانده شده‌اند. در نهایت پاسخ مدل صفر و یک مشخص کننده‎ی نقطه بهینه‎ی نهایی برای استقرار تسهیلات خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Location Selection for Industrial Facilities of Bahman Group Company through Fuzzy TOPSIS and ZOLP

نویسندگان [English]

  • Hossein Safari 1
  • Jala Talebi Talebi 2
چکیده [English]

In this paper has been used a new integrated method of fuzzy TOPSIS and zero-one integer linear programming for location selection of Bahman Group company facilities and manufacturing stations of affairs. Selected criteria and constraints are dividing to the explicit and implicit categories. Candidate alternatives have been selected from current and useable points of company. The first criteria have been exploited from interview with experts and used as triangular fuzzy numbers in the fuzzy TOPSIS. In this research 10 candidate alternatives have been ranked through fuzzy TOPSIS. Then coefficient of closeness and coefficient of variance have been used in the maximization and minimization objective functions in the ZOLP. Also, the second criteria have been used as constraints of ZOLP. Finally ZOLP model has been run and presented the best alternative for industrial facility location.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Facility Management
  • fuzzy topsis
  • Location selection
  • Zero-One Integer Linear Programming.