ارایه الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر سیستم کلونی مورچگان برای مسئله مکان‌یابی مسیریابی با چندین انبار و فرض تخصیص چندین مسیر به هر وسیله نقلیه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات، دانشگاه شیراز، ایران

2 استادیار بخش مدیریت و حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

3 استادیار بخش مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

در یک سیستم لجستیک، تصمیماتی نظیر مکان‌یابی انبارها، مسیریابی وسایل نقلیه و تخصیص مسیرها به این وسایل نقلیه باید به‎طور همزمان اخذ شوند. در واقع این‎گونه مسایل، به دنبال یافتن مکان و تعداد مناسب تسهیلات و نیز مسیرهای توزیع توسط وسایل نقلیه هستند. این مسئله به‎دلیل پیچیدگی و حجم بالای محاسبات جزء مسایل بهینه‌یابی ترکیبی و NP-hard قرار می‌گیرد. به‎دست آوردن حل بهینه برای مسئله مورد نظر در ابعاد بالا در زمان محاسباتی معقول به‎وسیله‎ی رویکردهای سنتی و ابزارهای بهینه‌یابی متداول، بسیار مشکل است. بنابراین یک الگوریتم فراابتکاری مبتنی بر الگوریتم مورچگان برای حل این مسئله استفاده شده‌است. با توجه به آزمایش‎های انجام شده، این الگوریتم پیشنهادی می‌تواند جواب نزدیک به بهینه در زمان قابل‎قبولی ارایه دهد. همچنین در این مقاله فرض تخصیص چندین مسیر به یک وسیله نقلیه در کل زمان در دسترس در نظر گرفته شده‌است. در انتها، نتایج به‎دست آمده از این الگوریتم برای مسایل با حجم کم با خروجی نرم‎افزار لینگو مقایسه و بررسی شده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Meta Heuristic Algorithms Based on Ant Colony System For Solving Multi Depots Location-routing Problem with Multiple Using of Vehicle

نویسندگان [English]

  • maryam razavi 1
  • Mohamad Ali . Soukhakian 2
  • Kourosh Ziarati 3
چکیده [English]

In a logistic system, decisions on location of depot, vehicle routing and assignment of routes to vehicles should be considered simultaneously. The location-routing problems are defined to find the optimal number and locations of depots, and at the same time with the distribution routes for the vehicles. Because of the complexity and the time consuming computation, this problem belongs to a class of combinatorial optimization and NP-hard problems. Finding an optimal solution for this type of complex, huge problem in reasonable computational time by using traditional and exact approaches and optimization tools is very difficult. So a Meta heuristic algorithm based on ant colony system is proposed to solve this problem. According to the experiments, this proposed algorithm reports near-optimal and promising solutions in reasonable time. Also in this paper the assumption of assigning several routes to a vehicle during its available time is considered. Finally, the computational results obtained by this algorithm are compared with the results reported by Lingo software.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ant Colony System
  • Bin packing problem.
  • Greedy search
  • Location-routing problem
  • Meta heuristic