ارائه مدل برنامه‌ریزی آرمانی خطی برای محاسبه اوزان مشترک در مسائل تحلیل پوششی داده‌ها

نویسندگان

1 دانشگاه علامه

2 دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

تحلیل پوششی داده‌ها دامنه گسترده‌ای از مدل‌های ریاضی است که برای سنجش کارایی نسبی مجموعه‌ای از واحدهای همسان با ورودی‌ها و خروجی‌های مشابه به کار می‌رود. این مدل مجموعه‌ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم‌گیری به دست آورده و بر اساس آن کارایی نسبی هر واحد را محاسبه می‌کند. این تفاوت در اوزان واحدها انتقاداتی را برای این روش در پی داشته است. از سال 1991 مدل‌های خطی و غیرخطی مختلفی برای محاسبه مجموعه‌ای از اوزان مشترک واحدهای تصمیم‌گیری در مدل‌های DEA ارائه شده است. در این مقاله نیز یک مدل برنامه‌ریزی آرمانی برای محاسبه اوزان مشترک اینگونه مسائل پیشنهاد و کاربرد آن در مثالی عددی با مدل‌های دیگر مقایسه شده است. خطی بودن، قابلیت کاربردی گسترده و معنی‌داری اوزان برآوردی از مزایای مدل پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Linear Goal Programming Model for Calculating Common Weights in Data Envelopment Analysis Problems

نویسندگان [English]

  • Jamshid Salehi Sadaghiani 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Seyed Hossein Razavi 2
  • Shide Sadat Hashemi 2
  • Ashab Habibzadeh
چکیده [English]

Data Envelopment Analysis (DEA) is a wide range of mathematical models that used for measuring the relative efficiency of a set of harmonic units whit similar inputs and outputs. This model calculates some different weight for input and output variables in each decision making model. This variation in similar weights caused some critiques to this method. From 1991 some linear and nonlinear models proposed to calculate a common set of weights for decision making units in DEA models. In this article also suggests a linear goal programming approach for this purpose and its application compared with other models in a numerical example. Linearity, applicability and meaningfully of estimated weights are some benefits of suggested model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Data Envelopment Analysis
  • Multiple Objective Decision Making
  • Performance Assessment
  • Relative Efficiency