دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارزیابی الگوی رقابت پذیری در صنعت فولاد با رویکرد انتقال فناوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 خرداد 1403

10.22059/imj.2024.375868.1008156

علی امرایی؛ صفیه مهری نژاد؛ امیر بیات ترک


مدیریت ریسک در پروژههای ساخت پایدار: مرور ادبیات نظاممند و تحلیل کتابسنجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 خرداد 1403

10.22059/imj.2024.373035.1008128

کسری حسینی؛ یونس جاوید


سناریوهای آینده توسعه هوش مصنوعی با روش اسکن رسانه‌‌ای: مطالعه موردی فیلم‌های علمی-تخیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 تیر 1403

10.22059/imj.2024.375152.1008148

کیارش فرتاش؛ الهه خیری؛ هادی نیلفروشان