دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

طراحی مدل چند هدفه استوار برای زمان‌بندی پروژه با محدودیت منابع و حالات چندگانه و بالانس زمان- هزینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/imj.2023.343225.1007946

محمد خدابنده شهرکی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مریم دانشور


نگاشت مدل تاثیرگذاری قابلیتهای بلاکچین در زنجیره تأمین سبز: رویکرد ترکیبی دیمتل و مدل‌سازی ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/imj.2023.350889.1008001

ظهیر صادقی؛ سعید جهانیان؛ آرش شاهین


ارزیابی پاسخ به ریسک در پروژه‌های پیچیده ساختمانی با استفاده روش تاپسیس فازی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

10.22059/imj.2023.352751.1008010

امید تاسا؛ محمود گلابچی؛ مهدی روانشادنیا