دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

1. بررسی رابطه قابلیت‎ شبکه سازی پارک های علم و فناوری بر نوآوری و عملکرد کسب و کار شرکت های عضو

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.321944.1007839

احمد رضا الهی؛ هاشم آقازاده؛ عباس زارعی هنزکی؛ مهدی محمدی


2. یک رویکرد چندهدفه مبتنی بر روش‌های فرا ابتکاری برای مساله انتخاب زیرمجموعه ویژگی ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.315625.1007809

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ بیژن نهاوندی؛ فریبا صلاحی


3. نظام ارزیابی عملکرد پایدار مبتنی بر مدل اسکور: مورد مطالعه شرکت سیمان سپاهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.319358.1007824

زینب راضی خانقاه؛ امیرعلی فوکردی


4. زمان‌بندی اتاق‌های عمل با در نظر گرفتن تسهیلات سیار و تخصص پزشکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.322661.1007840

سیدجمال الدین حسینی؛ جلالJalal رضایی نورRezaeenour؛ امیرحسین اکبری؛ محمدرضا مرجانی


5. ارائه مدل بهینه‌سازی شبکه‌ زنجیره تامین سبز- تاب آور در صنایع سیمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.323226.1007844

مهسا موسوی؛ غلامرضا جمالی؛ احمد قربان پور


6. پیش‌بینی تقاضا در سیستم‌های رزرواسیون دانشگاهی با هدف کاهش ضایعات مواد غذایی به کمک شبکه‌های عصبی با تابع خطای موزون

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.318760.1007821

محمدعلی فائضی راد؛ علیرضا پویا؛ زهرا ناجی عظیمی؛ مریم امیر حائری