کلیدواژه‌ها = تجزیه تحلیل پوششی داده‎ای غیر قطعی
تعداد مقالات: 1
1. به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

مقصود امیری؛ سمانه جهانی