نویسنده = ������������ �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. زمان‌بندی اتاق‌های عمل با در نظر گرفتن تسهیلات سیار و تخصص پزشکان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1400

10.22059/imj.2021.322661.1007840

سیدجمال الدین حسینی؛ جلالJalal رضایی نورRezaeenour؛ امیرحسین اکبری؛ محمدرضا مرجانی