نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حق بیمه بهینه غیرعمر با استفاده از روش برنامه‌ریزی پویای تصادفی

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 655-671

10.22059/imj.2021.314448.1007802

مریم رستمیان؛ غلامحسین گل ارضی؛ اسماء حمزه؛ نسرین حضارمقدم