نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-784

10.22059/imj.2015.57425

عبدالحمید صفائی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان