نویسنده = �������� �������������� ��������������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی موانع پیاده‎سازی زنجیرۀ تأمین سبز در صنایع فولاد استان مازندران با رویکرد ترکیبی BSC/BWM

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 653-684

10.22059/imj.2017.62698

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ علیرضا عرب؛ هوشمند بهرام زاده


2. پیکره بندی شبکة زنجیرة تأمین یکپارچة راهبردی تصادفی

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 83-105

10.22059/imj.2015.50682

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ احمد جعفرنژاد؛ محمدرضا مهرگان؛ لعیا الفت