طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، دی 1393، صفحه 831-847

10.22059/imj.2014.52033

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی


طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک‌های موجود در توسعۀ محصول جدید

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 1-22

10.22059/imj.2016.50694

عادل آذر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید مجتبی هاشمی مجومرد


اولویت ‏بندی پروژه‏های مدیریت کیفیت سازمان با شروع از انتظارات مشتریان

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 23-42

10.22059/imj.2016.59592

امیر دانشمندرخی؛ شمس الدین ناظمی؛ ناصر مطهری فریمانی


تحلیل مصرف انرژی در ساختمان‎‌های اداری نفت به‎کمک تئوری مجموعه‎های خاکستری

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 43-60

10.22059/imj.2016.59595

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا مهرگان؛ حامد شکوری گنجوی؛ تورج کریمی


ارائۀ مدل موجودی‌ ـ زمان‏بندی در زنجیرۀ تأمین ساخت‌و‌ساز

دوره 8، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 113-140

10.22059/imj.2016.59602

محمدرضا وکیلی؛ سیامک نوری؛ سعید یعقوبی


سخن سردبیر

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 1-2

10.22059/imj.2023.92736

احمد جعفر نژاد


توسعه و ارزیابی چارچوب حاکمیت ریسک در صنعت نفت‌وگاز

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 3-29

10.22059/imj.2023.350212.1007999

محسن آقابگلو؛ کامران رضایی؛ سید علی ترابی


تحلیل قضاوت‌های مرزی ذینفعان در تخصیص وام بانکی

دوره 13، شماره 1، 1400، صفحه 27-52

10.22059/imj.2021.311264.1007786

محمود دهقان نیری؛ معین خزاعی؛ فاطمه علی نسب ایمنی


ارزیابی بهره‌وری خدمات با رویکرد ترکیبی FBWM & DEA-EEP (مورد مطالعه: شرکت‌های توزیع نیروی برق)

دوره 15، شماره 1، 1402، صفحه 30-64

10.22059/imj.2022.331616.1007871

سهیلا اعتضادی؛ حسین صفری؛ مصطفی زندیه؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ احمد جعفر نژاد