نویسنده = سرورخواه، علی
تعداد مقالات: 1
1. استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-690

علی سرورخواه؛ عادل آذر؛ سامان بابایی کفاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی