نویسنده = رحمانی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. ارائۀ یک مدل بهینه‌سازی چندهدفه برای افزایش کارایی انرژی در ساختمان‌های مسکونی

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 103-128

محبوبه رحمانی؛ حامد شکوری گنجوی؛ عالیه کاظمی