نویسنده = ���������� ���������� �������� ������
تعداد مقالات: 1
1. توسعه‌ای بر روش AHP / DEA برای رتبه‌بندی واحدهای تصمیم‌گیرنده

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 83-184

محمدرضا علیرضایی؛ محمد رضا رفیعی ثانی