نویسنده = خدادادحسینی، سیدحمید
تعداد مقالات: 1
1. ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 693-729

یاسر گلدوست جویباری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدحمید خدادادحسینی