نویسنده = شجاعی، سامره
تعداد مقالات: 1
1. شناسایی عوامل مؤثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 303-328

رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی