نویسنده = انصاری، منوچهر
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر سرمایه انسانی بر نوآوری سبز

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-162

منوچهر انصاری؛ شیدا اشرفی؛ هدی جبلی