نویسنده = کرمی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تأمین‌کننده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 467-486

ابراهیم کرمی؛ رحیم فوکردی