نویسنده = محبی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-18

عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدری