نویسنده = فرجی، امیر
تعداد مقالات: 1
1. مدل عصبی-فازی پشتیبان تصمیم فازهای اولیۀ پروژه‌های صنعت نفت

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 837-860

محمود گلابچی؛ امیر فرجی