نویسنده = عیوق، اشکان
تعداد مقالات: 1
1. اثر برنامه‌های گردش شغلی سلولی بر عملکرد سلول ناب

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 785-812

اشکان عیوق؛ مصطفی زندیه