نویسنده = پرچمی جلال، مجید
تعداد مقالات: 1
1. مدل سازی اثر تحریم های خارجی بر ایجاد ادعاهای پیمانکاری پروژه های طرح و ساخت کشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 809-829

محمود گلابچی؛ هادی تلخابی؛ مجید پرچمی جلال؛ محمد میرکاظمی مود