نویسنده = رفیعی ثانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 3
1. توسعۀ شاخص بهره‌وری مالمکوئیست به‎‎کمک مبادلات هدفمند در تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 447-466

محمدرضا علیرضائی؛ محمدرضا رفیعی ثانی


2. انتخاب مبادله‎ها به‎کمک مدل مبادله‎ای توسعه‎یافته از تحلیل پوششی داده‎ها

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 555-572

محمدرضا علیرضائی؛ محمدرضا رفیعی ثانی


3. روش AHP/DEA تقاطعی برای رتبه‎بندی واحدهای تصمیم‎گیرنده

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 51-68

محمدرضا علیرضایی؛ سید عی رخشان؛ محمدرضا رفیعی ثانی