نویسنده = قیدرخلجانی، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک‌های موجود در توسعۀ محصول جدید

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

عادل آذر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید مجتبی هاشمی مجومرد