نویسنده = راجی، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد سازمان با رویکرد ترکیبی BSC، AHP و TOPSIS

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 81-100

میرفیض فلاح شمس لیالستانی؛ معصومه راجی؛ محمود خواجه‌پور