نویسنده = سیم خواه، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیرة تأمین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 725-746

مسعود سیم خواه؛ کامران فیضی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری