نویسنده = گروسی مختارزاده، نیما
تعداد مقالات: 3
1. ارائه مدل مفهومی بلوغ تعالی سازمانی مبتنی بر قابلیت‎های سازمان (مورد مطالعه: شرکت ارتباطات سیار ایران (همراه اول))

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 21-44

حسین صفری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ نیما گروسی مختارزاده؛ محسن مرادی مقدم