نویسنده = رجب‎زاده، علی
تعداد مقالات: 1
1. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده