نویسنده = فوکردی، رحیم
تعداد مقالات: 3
2. مدل تلفیقی اولویت‌بندی فازی و پرومته برای انتخاب تأمین‌کننده

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 467-486

ابراهیم کرمی؛ رحیم فوکردی


3. مدل ترکیبی تحلیل مؤلفه‌های اصلی و برنامه‌ریزی آرمانی برای انتخاب بالگردهای نظامی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-140

رحیم فوکردی؛ رضا علیخانی؛ محسن صادق عمل نیک