نویسنده = شهابی، علی
تعداد مقالات: 1
1. توسعۀ مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 471-490

جعفر رزمی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ علی شهابی