نویسنده = محمدی، علی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی سهم فناوری در ایجاد ارزش‌افزودۀ بخش صنعت (مطالعۀ موردی: زنجیرۀ ارزش صنایع شیمیایی استان فارس)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 861-879

علی محمدی؛ داریوش مولا؛ عباس عباسی؛ کاظم عسکری فر


2. طراحی مدل سلسله‎مراتبی برای کاهش ریسک‎های زنجیرۀ تأمین پروژه بر اساس فراترکیب (مورد مطالعه : شرکت گاز استان فارس)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 591-614

علی محمدی؛ علی نقی مصلح شیرازی؛ محمدباقر احمدی؛ پیام شجاعی