نویسنده = علیرضایی، محمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ابرکارایی غیر شعاعی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 303-316

سیدعلی رخشان؛ محمدرضا علیرضایی