نویسنده = محقر، علی
تعداد مقالات: 3
1. مدل‌سازی کیفی مزیت رقابتی در صنایع مبتنی بر فن‌آوری‌های پیشرفته*

دوره 1، شماره 3، 1388

محمود صارمی؛ سید محمود حسینی؛ علی محقر؛ علی حیدری


3. بررسی تاثیر متغیرهای وضعیتی بر فعالیت‌‌های مدیریت کیفیت و عملکرد سازمان‌های سرآمد ایرانی

دوره 1، شماره 1، 1387

علی محقر؛ داوود کریمی دستجردی؛ فقیهه معین نجف آبادی؛ علی بیاضی