نویسنده = محقر، علی
تعداد مقالات: 5
1. فرا ترکیب روش‎های مدل‎سازی سیستم‎های پیچیده فنی ـ اجتماعی با رویکرد پارادایم چندگانه ـ روش‎شناسی چندگانه

دوره 10، شماره 2، 1397، صفحه 247-278

علی محقر؛ منوچهر انصاری؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ محمد میرکاظمی مود


4. طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 831-847

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی


5. شناسایی کارکردهای سازمان مادر: مطالعۀ موردی: سازمان‎های پروژه‎محور فعال در صنعت ساخت

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 141-154

علی محقر؛ احمد جعفرنژاد؛ محمود گلابچی؛ یونس جبارزاده