نویسنده = قاسمی، احمد رضا
تعداد مقالات: 2
2. ارائۀ مدل SE3H در راستای اعتلای پایدار صنایع پتروشیمی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 361-384

احمد رضا قاسمی