نویسنده = طحاری مهرجردی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در ایران: رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها

دوره 6، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-74

محمد زارعی محمودآبادی؛ محمدحسین طحاری مهرجردی؛ علیرضا مهدویان