نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی بنیان‌های روش‌شناختی تحقیق در عملیات در قالب ساختار قیاس‌های حملی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 575-600

مهناز حسین زاده؛ محمدرضا مهرگان؛ مجتبی امیری