نویسنده = بابایی زاده، سلمان
تعداد مقالات: 1
1. زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-70

خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده