نویسنده = جوشقانی، سمانه
تعداد مقالات: 1
1. مدل‌های تحصیل خروجی‌ متمرکز و تخصیص ورودی متمرکز در تحلیل پوششی داده ها

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-140

مهدی طلوع؛ سمانه جوشقانی