نویسنده = آذر، عادل
تعداد مقالات: 10
2. طراحی مدل ارزیابی تاب‌آوری زنجیره تأمین صنعت برق با استفاده از رویکرد آمیخته: تحلیل تم ـ تحلیل عاملی

دوره 11، شماره 1، 1398، صفحه 45-62

عادل آذر؛ میثم شهبازی؛ حمید رضا یزدانی؛ امید محمودیان


3. استفاده از تحلیل استواری وزنی در انتخاب استراتژی (مورد مطالعه: مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودروی سایپا)

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 665-690

علی سرورخواه؛ عادل آذر؛ سامان بابایی کفاکی؛ محسن شفیعی نیک آبادی


4. مدل ریاضی جدیدی برای حل مسئلۀ تخصیص با ورودی‌ها و خروجی‎های چندگانۀ ناهمگن

دوره 9، شماره 1، 1396، صفحه 1-18

عادل آذر؛ حسین محبی؛ آمنه خدیور؛ عباسعلی حیدری


6. طراحی و انتخاب طرح بهینه از دیدگاه ریسک‌های موجود در توسعۀ محصول جدید

دوره 8، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-22

عادل آذر؛ جعفر قیدرخلجانی؛ سید مجتبی هاشمی مجومرد


8. طراحی مدلی برای انتخاب پروژه‌های عمرانی در بخش عمومی

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 831-847

علی محقر؛ محمدرضا مهرگان؛ عادل آذر؛ ناصر مطهری فریمانی


9. اندازه‌گیری همسویی راهبردی سازمانی: رویکرد پویایی سیستم‌

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 197-218

عادل آذر؛ هاشم معزز


10. تدوین استراتژی تحقیق و توسعه با استفاده از گسترش عملکرد کیفی تکنولوژی: رویکرد کشش بازار

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1389

عادل آذر؛ سجاد جوکار؛ ابوذر زنگویی نژاد