تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

دوره 3، شماره 2، مهر 1390، صفحه 1-16

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی؛ محمدعلی صنیعی منفرد


شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، مهر 1391، صفحه 1-20

10.22059/imj.2012.35437

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

دوره 5، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-20

10.22059/imj.2013.35680

محمدحسین پورکاظمی؛ مصطفی فتاحی؛ ساسان مظاهری؛ بهرنگ اسدی


صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، فروردین 1394، صفحه 1-4


صفحه آغازین

دوره 8، شماره 2، مرداد 1395، صفحه 1-4

10.22059/imj.2016.60661


صفحه آغازین

دوره 8، شماره 3، آبان 1395، صفحه 1-4


ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 335-352

10.22059/imj.2018.261444.1007459

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی


مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1394، صفحه 405-424

10.22059/imj.2015.57257

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت