تعداد مقالات: 364

177. تبیین نقش زنجیره تأمین یکپارچه برای رسیدن به تولید در کلاس جهانی در صنایع الکترونیک خانگی

دوره 10، شماره 1، 1397، صفحه 101-120

10.22059/imj.2018.247134.1007355

سید داود میرحبیبی؛ حسن فارسیجانی؛ مدیری محمود؛ کاوه خلیلی دامغانی


182. عوامل مؤثر بر بهره‌‌وری صنعت تولید کانی‌های غیر فلزی در طول برنامه سوم توسعه و تجزیه آنها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 113-134

10.22059/imj.2012.35442

محمدعلی فیض‎پور؛ سعید نایب؛ گلسا صالحی فیروزآبادی


183. گسترش عملکرد کیفیت (QFD) با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی فازی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 241-262

10.22059/imj.2016.60657

جلیل حسن قاسمی؛ عالیه کاظمی؛ مهناز حسین زاده


185. رتبه بندی واحدهای تصمیم گیری با استفاده از مدل ابرکارایی غیر شعاعی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 303-316

10.22059/imj.2014.50680

سیدعلی رخشان؛ محمدرضا علیرضایی


186. شناسایی عوامل مؤثر برآینده نظام استانداردسازی تولید و تشریح سناریوها

دوره 11، شماره 2، 1398، صفحه 303-328

10.22059/imj.2019.266769.1007496

رضا نوروزی؛ سامره شجاعی؛ روح الله سمیعی؛ پرویز سعیدی


188. کاربرد داده‌کاوی در شناسایی نقاط حادثه‎خیز در محور جادۀ هراز

دوره 9، شماره 2، 1396، صفحه 329-352

10.22059/imj.2017.244656.1007335

یاسر سیف؛ شاهرخ اسدی؛ محمدرضا محمدزمانی


192. مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 515-538

10.22059/imj.2017.240128.1007296

محمّدرضا اخوان انوری؛ محمد رضا مهرگان؛ مصطفی زندیه؛ عالیه کاظمی


195. مکان‌یابی هاب سلسله‎مراتبی چند روش حمل و نقلی و چند کالایی در فضای غیرقطعی

دوره 8، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 625-658

10.22059/imj.2017.59971

مهدی شاهین؛ محمد سعید جبل عاملی؛ آرمین جبارزاده


198. ارائه مدل نظری ـ زمینه‌ای عملکرد پروژه بر پایه اعتماد در رابطه کارفرما و پیمانکار

دوره 11، شماره 4، 1398، صفحه 693-729

10.22059/imj.2019.282469.1007608

یاسر گلدوست جویباری؛ محمدحسین صبحیه؛ سیدحمید خدادادحسینی


199. بررسی شرایط حاکم بر مدیریت ریسک عرضه در زنجیرة تأمین صنعت خودرو: نظریه ای برخاسته از داده‌ها

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 725-746

10.22059/imj.2014.50699

مسعود سیم خواه؛ کامران فیضی؛ لعیا الفت؛ مقصود امیری


200. ارائۀ مدل مفهومی برای انتخاب تأمین‌کنندگان پایدار (مطالعۀ موردی: شرکت سایپا)

دوره 7، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 767-784

10.22059/imj.2015.57425

عبدالحمید صفائی قادیکلائی؛ مهرداد مدهوشی؛ احمد جمالیان