تعداد مقالات: 364

76. توسعه مدلی برای برنامه‎ریزی تکنولوژی در سطح صنعت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 43-68

10.22059/imj.2012.35439

سید مصطفی رضوی؛ محمدرضا آراستی؛ احمد جعفرنژاد؛ نیما مختارزاده


77. توسعه رویکردی تلفیقی از تحلیل‌پوششی‌داده‌ها و شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست برای ارزیابی عملکرد پروژه‌ها

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 43-62

10.22059/imj.2013.35682

میثم عظیمیان؛ آرش شاهین؛ مهدی علینقیان؛ سیدمحمدعلی بدری


80. زمان‎بندی درس‌های دانشگاه با به‎کارگیری هیوریستیک فرادست بر مبنای گراف

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-70

10.22059/imj.2013.50268

خداکرم سلیمی فرد؛ غلامرضا جمالی؛ سلمان بابایی زاده


85. بررسی سطح آمادگی شرکت ایران ترانسفو - ری برای اجرای سیستم تولید ناب

دوره 7، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 243-258

10.22059/imj.2015.53195

سیامک برادران؛ محمد رضا دارائی؛ داود فتاحی


92. توسعۀ مدل پذیرش فناوری در بانکداری ایران (پژوهشی پیرامون بانک رفاه)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 471-490

10.22059/imj.2014.50679

جعفر رزمی؛ سیدعبدالله حیدریه؛ علی شهابی


93. روش آمیخته ابتکاری برای انتخاب مدل کاری و زمان‎بندی کارکنان شرکت‎های پتروشیمی

دوره 10، شماره 4، 1397، صفحه 551-574

10.22059/imj.2018.263727.1007476

خداکرم سلیمی فرد؛ میثم نخعی؛ زهرا زارع؛ رضا مغدانی


95. ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

دوره 9، شماره 4، 1396، صفحه 587-608

10.22059/imj.2018.254296.1007407

عزت الله اصغری زاده؛ محمد رضا مهرگان؛ حامد شکوری؛ محمد مدرس یزدی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی


97. تحلیل بازار مسکن استان تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 665-683

10.22059/imj.2014.52449

علی محمد احمدوند؛ حدیثه خدادادی ابیازنی؛ زینب محمدیانی