ارائه روش پیشنهادی DEA-GZBWM همراه با عدم قطعیت فازی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 415-434

10.22059/imj.2021.327407.1007856

تورج کریمی؛ محمدجواد پهلوان زاده؛ عباس الوردی؛ محسن امرا


رویکرد برنامه‌ریزی فازی استوار جدید به‌منظور طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 421-457

10.22059/imj.2022.330096.1007865

سید جلال الدین حسینی دهشیری؛ مقصود امیری؛ لعیا الفت؛ میرسامان پیشوایی


شاخص بهره‌وری مالمکوئیست هزینه گروهی: مطالعه موردی در صنعت بانکداری

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 484-504

10.22059/imj.2022.337945.1007915

منا حبیب پور؛ محمدرضا علیرضایی؛ جلیل رشیدی نیا


طراحی و توسعه مدل توزیع منابع مالی به تأمین‌کنندگان در یک زنجیره تک‌تولیدکننده

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 537-558

10.22059/imj.2022.334446.1007894

عباس ایل بیگی نژاد؛ حمیدرضا ایزدبخش؛ علیرضا ارشدی خمسه


طراحی مدل ریاضی بهینه‌سازی شبکه زنجیره‌تامین یکپارچه سطوح استراتژیک و تاکتیکی

دوره 12، شماره 4، 1399، صفحه 545-577

10.22059/imj.2021.312894.1007797

حمیدرضا فلاح لاجیمی؛ زهرا جعفری سرونی؛ آسانا حسینی دولت آباد


طراحی چارچوب توسعه محصول جدید با رویکرد بانکداری دیجیتال (نمونه‌پژوهی: بانک ملت)

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 559-579

10.22059/imj.2022.334341.1007892

علیرضا طجرلو؛ منوچهر انصاری؛ علی دیواندری؛ مسعود کیماسی


توسعه تئوری چشم‌انداز با نقاط مرجع چندگانه در تصمیم‌گیری

دوره 13، شماره 4، 1400، صفحه 580-605

10.22059/imj.2022.334177.1007888

زهرا نعمتی؛ محمد رضا مهرگان؛ مهناز حسین زاده


طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته تاب‌آور تحت شرایط ریسک‌های عملیاتی و اختلال با رویکرد مالوی

دوره 14، شماره 4، 1401، صفحه 595-617

10.22059/imj.2022.336976.1007909

مریم بهادران؛ مهدی فدایی اشکیکی؛ محمد طالقانی؛ مهدی همایون فر