شناسایی حلقه‎های علّی مرتبط با رویکردهای متداول در مدل تعالی سازمانی مبتنی بر پویایی سیستم

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 249-270

10.22059/imj.2020.295802.1007707

علی عبادی ضیائی؛ علی محقر؛ عادل آذر؛ محمدرضا صادقی مقدم؛ حسین صفری


مدل‏سازی تابع برآورد تقاضای حمل‌ونقل مواد معدنی با استفاده از مدل لوجیت دوگانه

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 267-284

10.22059/imj.2022.344410.1007954

اکرم رستمخانی؛ محسن نظری؛ حسین صفری؛ محسن پورسیدآقایی


رویکرد چندهدفه مبتنی بر روش‌های فرا ابتکاری برای مسئله انتخاب زیرمجموعه ویژگی‌ها

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 278-299

10.22059/imj.2021.315625.1007809

امیر دانشور؛ مهدی همایون فر؛ بیژن نهاوندی؛ فریبا صلاحی


روش خوشه‌بندی رتبه‌ای مبتنی ‌بر اصول پرامیتی برای توسعه استراتژی خرید در زنجیره تأمین

دوره 14، شماره 2، 1401، صفحه 285-309

10.22059/imj.2022.346556.1007970

اعظم سادات خلیلی؛ مجید اسماعیلیان؛ داریوش محمدی زنجیرانی


طراحی مدل شایستگی رهبران صنایع خلاق با استفاده از روش پشتیبان اجماع گسسته و مدل‎سازی ساختاری تفسیری

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 299-318

10.22059/imj.2020.307585.1007763

سید مهدی شریفی؛ علی اکبر فرهنگی؛ علی حیدری؛ سید وحید عقیلی؛ فاطمه میرزایی رابر


مدیریت پیچیدگی فقر مبتنی بر توسعۀ پایدار مناطق نفت‏خیز محروم ایلام: کاربردی از روش‌شناسی پویایی سیستم (SD)

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 299-234

10.22059/imj.2023.353557.1008018

مرضیه صمدی فروشانی؛ مهناز حسین زاده؛ طیبه خدامرادی؛ محمدجواد کیهان پور


استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در تخمین برابری سازمانی درک‌شده

دوره 14، شماره 3، 1401، صفحه 337-358

10.22059/imj.2022.343989.1007950

پرتو احمدپور سامانی؛ محمدحسین آرمان؛ امیرعلی فوکردی


شناسایی عوامل کلان مؤثر بر موفقیت نوآوری باز در اکوسیستم کسب‌وکارهای دانش‌بنیان دیجیتال

دوره 12، شماره 2، 1399، صفحه 344-372

10.22059/imj.2020.312769.1007796

عرفان حاجی آخوندی؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی؛ علیرضا بوشهری


طراحی متدولوژی تعالی سازمانی صنعت نفت ایران ..

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 370-390

10.22059/imj.2021.334178.1007889

علی محقر؛ حسین صفری؛ فقیهه معین نجف‌آبادی


آینده‌پژوهی سازمان‌های پروژه‌محور فعال در صنعت خدمات مالی

دوره 13، شماره 3، 1400، صفحه 391-414

10.22059/imj.2021.333426.1007881

اباذر هادی شایسته؛ محمد حسن ملکی؛ سیدعلیرضا میرعرب بایگی؛ نرگس یزدانیان