تحقیق در عملیات استعاره‌ای (MOR) ـ نگاهی نو به استعاره‌های سهام جفتی و ستاره‌های دوتایی

دوره 14، شماره 1، 1401، صفحه 80-114

10.22059/imj.2022.333040.1007878

محمد رضا مهرگان؛ علیرضا دهقان؛ محمد ابویی اردکان؛ محمدرضا صادقی مقدم


تدوین مؤلفه‌های اصلی رکود بنگاه‌های صنعتی غذایی و دارویی

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 143-171

10.22059/imj.2020.291720.1007675

صبا امیری؛ نادر نادری؛ یوسف محمدی فر؛ بیژن رضایی


شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر تاب‌آوری بازار سرمایه ایران

دوره 12، شماره 1، 1399، صفحه 172-205

10.22059/imj.2020.304013.1007741

محمد رضا حسن زاده؛ محمد حسن ملکی؛ حسین جهانگیرنیا؛ رضا غلامی جمکرانی


زمان‌بندی اتاق‌های عمل با در نظر گرفتن تسهیلات سیار و تخصص پزشکان

دوره 13، شماره 2، 1400، صفحه 194-221

10.22059/imj.2021.322661.1007840

سیدجمال الدین حسینی؛ جلال رضایی نور؛ امیرحسین اکبری؛ محمدرضا مرجانی


طراحی مدل چندهدفه استوار برای زمان‏بندی پروژه با محدودیت منابع و موازنه زمان ـ هزینه

دوره 15، شماره 2، 1402، صفحه 223-243

10.22059/imj.2023.343225.1007946

محمد خدابنده شهرکی؛ سید حسین رضوی حاجی آقا؛ مریم دانشور