تعداد مقالات: 364

-24. یک مدل ریاضی جدید جهت حل مسئله بالانس خطوط مونتاژ چند محصولی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 1-16

Mohammad Taghi Taghavi Fard


-23. تعیین بهترین سیاست‌ها در قرارداد خدمت‌های سه سطحی با تولیدکننده، واحد خارجی و مشتری

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 1-16

مریم اسمعیلی؛ نفیسه شمسی گمچی؛ محمدعلی صنیعی منفرد


-22. شبیه‌سازی فازی در شرایط عدم‌اطمینان

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-20

10.22059/imj.2012.35437

عادل آذر؛ سمانه سقالرزاده؛ علی رجب‎زاده


-21. بهینه‌سازی سبد پروژه‌های با اثر متقابل با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-20

10.22059/imj.2013.35680

محمدحسین پورکاظمی؛ مصطفی فتاحی؛ ساسان مظاهری؛ بهرنگ اسدی


-18. صفحات آغازین

دوره 6، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 1-4


-17. صفحات آغازین

دوره 7، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-4


-16. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-4

10.22059/imj.2016.60661


-15. صفحه آغازین

دوره 8، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 1-4


-10. ارزیابی ریسک هزینه‌ای پروژه‌های نیروگاهی بر اساس مدل سه‎بُعدی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 1-14

10.22059/imj.2012.72256

عزت اله اصغری‌زاده؛ آزیتا سعیدی


-9. به‎کارگیری یک روش IDEA/AHP برای ارزیابی و انتخاب تأمین‎کنندگان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 5-22

مقصود امیری؛ سمانه جهانی


-3. ارائه مدل چابکی زنجیره تأمین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان

دوره 10، شماره 3، 1397، صفحه 335-352

10.22059/imj.2018.261444.1007459

فرهاد فرهادی؛ محمدرضا تقی زاده یزدی؛ منصور مومنی؛ سید مجتبی سجادی


-1. مدلی برای روابط ریسک‌های زنجیرۀ تأمین صنعت پتروشیمی در ایران

دوره 7، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 405-424

10.22059/imj.2015.57257

علی آتش سوز؛ کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ لعیا الفت